แหวนแฟนซี 2 สี

แหวนแฟนซี 2 สี

แหวนแฟนซี 2 สี
น้ำหนัก 1 สลึง
ทอง 96.5%


    • Categories: ทอง, แหวนทอง