ราคาทองคำ

ประจำวันที่: 
เวลา: 
ประเภททอง รับซื้อ ขายออก เปลี่ยนแปลง
ทองคำแท่ง
96.5%
สมาคม
  0
ทองรูปพรรณ
ทองคำแท่ง
99.99%
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

กราฟทองคำรายวัน