แหวนพิรอดนพเก้า

แหวนพิรอดนพเก้า

แหวนพิรอดนพเก้า
ประดับด้วยอัญมณีมงคล9ชนิดประกอบด้วยเพชรและพลอยสำคัญอีก8ชนิดได้แก่ ทับทิม มรกต บุษราคัมไพลิน(นิลกาฬ) โกเมน มุกดาหาร เพทายและไพฑูรย์(ตาแมว)
โดยมีความเชื่อว่านพเก้าจะนำมาซึ่งอำนาจพิเศษที่จะนำสิริมงคล ปกป้องคุ้มครองภัยและนำพาความสุขสวัสดีมาสู่ตัวผู้สวมใส่
น้ำหนัก2สลึง
ทอง96.5%


    • Categories: ทอง, พลอย, แหวนทอง, แหวนพลอย