แหวนดอกไม้ แฟนซี

แหวนดอกไม้ แฟนซี

แหวนดอกไม้ แฟนซี
หนัก 1-2 สลึง
ทอง 96.5%


    • Categories: ทอง, แหวนทอง