สร้อยแขนปะคำฝังเพชรสวิส 3 บาท

สร้อยแขนปะคำฝังเพชรสวิส 3 บาท

สร้อยแขนปะคำฝังเพชรสวิส  หนัก 3 บาท

    • Categories: ทอง, สร้อยข้อมือทอง