จี้ทอง 12 นักษัตริย์

จี้ทอง 12 นักษัตริย์

จี้ทอง 12 นักษัตริย์
หนัก ครึ่งสลึง , 1 สลึง
ทอง 96.5%


    • Categories: จี้ทอง, ทอง